World of Warcraft: Dragonflight nie je určený pre hráčov posadnutých dosahovaním najvyšších hodnôt DPS

Odoberaj novinky cez  Google News
World of Warcraft: Dragonflight
Zdroj: videogamer.com

World of Warcraft: Dragonflight prináša späť stromy talentov, podobné tým, ktoré sme videli v prvých rozšíreniach. Spoločnosť Blizzard v priebehu posledného mesiaca postupne odhaľovala nové „class trees“ (stromy tried), pričom reakcie hráčov boli rôzne. Jeden z tých kontroverznejších bola „classa Priesta“, ktorý si ponecháva schopnosť Power Infusion (PI), umožňujúcu hráčovi udeliť 20-sekundový haste buff akejkoľvek postave.

Niečo z toho sa vracia k predchádzajúcej diskusii o buffoch pre partie a raidy a našej filozofii v tejto oblasti,” hovorí herný riaditeľ WoW, Ion Hazzikostas na otázku o ďalšom zaradení tejto schopnosti: „Je to kooperatívne MMO v zmysle “môžem urobiť svojich kamarátov, svojich spojencov silnejšími”, sa javí ako životaschopná podporná rola typu, ktorá by mala existovať v prostredí RPG.”

Väčšina tried má nejakú schopnosť, ktorá im umožňuje na krátky čas udeľovať väčšie poškodenie alebo zvýšiť ich liečenie. Kameňom úrazu pri schopnosti Power Infusion je skutočnosť, že ju možno aplikovať na iného hráča, a nie len na vlastnú postavu. Takže ak si so sebou nevezmete jedného Priesta pre každého zo svojich DPS, robíte chybu. Tí, ktorí majú PI buff, budú mať vždy výhodu z hľadiska DPS oproti tým, ktorí ho nemajú.

Hazzikostas a tím WoW tento problém prirovnávajú k existencii dvoch odlišných hier: tej, ktorú tvoria a musíte tak spolupracovať, aby ste zabili bossa raidu alebo dungeonu. A tej, ktorú uprednostňuje veľa hráčov, a tou je byť na vrchole ukazovateľov DPS. „Nevytvárame hru, aby vašou primárnou motiváciu bolo byť na vrchole DPS metra, ale pre množstvo hráčov je to ich hlavnou motiváciou. Otázka potom znie, ako citlivo by sme na to mali reagovať?”

Ak by sme robili hru a jej cieľom by bolo maximalizovať toto číslo, bolo by pre nás problematické zavádzať do hry prvky, ktoré sú veľmi náhodné, alebo tak či onak skresľujú výsledky. Ale to nie je hra, ktorú sme vytvorili. Vytvorili sme kooperatívnu hru, ktorá predstavuje tieto výzvy, ktoré treba prekonať. Z dôvodu raidovania sme sa preto rozhodli ponechať Power Infusion. Keď prvýkrát „pull-ujete“ nových bossov, pýtate sa samých seba, aké sú problémy? Ktoré momenty v boji sú pre nás najnáročnejšie? Musíme zabiť túto vlnu „addov“ skôr? Ako sa dostať efektívne ďalej? A na koho by sme mali požiť PI? Mali by sme mať „healera“, pretože sa potrebujeme „preburstiť“ do ďalšej fázy, aby sme to zvládli? Alebo, DPS nie je problém a my sa len snažíme prežiť. A nechceme pridávať do skupiny Heal-era navyše. Práve takéto rozhodnutia sú zaujímavou skupinovou dynamikou, o ktorú by sme neradi prišli.”

Nemusíte byť mýtickým raiderom alebo v MDI, aby ste chceli podávať čo najlepšie výkony so zvolenou „classou“. Jedným zo spôsobov, ako sa zlepšiť alebo porovnať s ostatnými na podobnej úrovni „gearu“, je používanie „logov“, ktoré sledujú takmer všetko, čo by ste mohli chcieť vedieť o každom boji. Ale podobne ako merače poškodenia, aj logy spôsobujú svoje vlastné problémy, najmä pokiaľ ide o schopnosti ako Power Infusion, ktorá môže pre väčšinu class, na ktorých sa používa, znamenať výrazné zvýšenie poškodenia.

„Komunita sa kolektívne rozhodla, že je to nezdravé, nebudeme takéto správanie tolerovať ani odmeňovať. Len preto, že zabíjanie bossa s viacerými addmi spraví väčšie číslo na DMG metri a oni sami zomrú, nebudeme toto poškodenie vôbec počítať. Očakávame teda, že práve toto pomôže zmeniť správanie hráčov. A tak si myslím, že sa do istej miery chceme zamerať na navrhnutie čo najlepšieho zážitku a nechať na komunite a stránkach s logmi a iných, aby vymysleli pravidlá na to, ako chcú určiť kto je najlepší Hunter alebo kto je najlepší Mage v tomto boji.”

To všetko je súčasťou problému, ktorý WoW trápi už roky. Všetky classy a špecializácie sú životaschopné pre väčšinu obsahu, ale skupiny budú vždy uprednostňovať metu (postavy, ktoré majú potenciál na najväčší „ouput“), či už sú to špičkoví mýtickí raideri alebo hráči, ktorí skáču do LFR raz za týždeň. Nikto nechce byť na dne meračov poškodenia a väčšina hráčov sa bude prikláňať ku classám alebo talentom, ktoré prevyšujú ostatné. A to bez ohľadu na to, či sa im hrá príjemnejšie alebo nie. Power Infusion len vnáša do tohto mixu ďalšiu premennú.